Вино будет добрым,

если делать его с любовью к людям. Старая мудрость, рожденная два века назад - с тех пор, как на причерноморские земли перебрались немецкие поселенцы Здесь, на благодатном юге Украины, и сейчас живы традиции сердечной теплоты и добротности. Виноделы знают, что виноградная лоза - она живая и помнят, что вино нужно делать - как для самых близких людей. Потому и вино здесь душевное. Поэтому и место это особенное. Это - Долина Великой Любви. Это - Гросс-Либенталь.

Вход

Напомнить пароль

Впервые в магазине?

Зарегистрируйтесь

Корпоративные новости

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах ПрАТ "Вікторія" (дата розміщення 30.08.2022р)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій - 30.08.2022р

Бюлетень для кумулятивного голосування на дістанційних зборах 31.08.2022р

Бюлетень для кумулятивного голосування на дістанційних зборах 31.08.2022р

Бюлетень для голосування

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування)_на_дістанційних_зборах_31.08.2022р.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 28.07.2022)

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів (дата розміщення 28.07.2022) 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 26/04/2018

Приватне акціонерне товариство „Вікторія” (надалі за тексом - Товариство) (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 26 квітня 2018 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», № 1, о 11.00 годині.

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 26/04/2018 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 28/04/2017

Приватне акціонерне товариство „Вікторія” (надалі за тексом - Товариство) (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 2017 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», № 1, о 11.00 годині.

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 28/04/2017 

Нова інформація для емітента вiд 28.04.2016

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік. Згiдно додатоку до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік - 27.04.2016  

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента (для опублікування у офіційному друкованому виданні)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - 28.04.2016  

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 28/04/2016

Приватне акціонерне товариство „Вікторія” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 28 квітня 2016 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», о 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до10.40.

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 28/04/2016 

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 24/04/2015

Приватне акціонерне товариство „Вікторія” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 24 квітня 2015 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», о 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до10.40.

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 24/04/2015 

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства

Шановний акціонер! Приватне акціонерне товариство „Вікторія” повідомляє Вас відповідно до вимог ст. 45 Закону України „Про акціонерні товариства” про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулись 25 квітня 2014 року о 11 00 у приміщенні «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія» за адресою: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5

Повiдомленя про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 

Проведение общего собрания

Приватне акціонерне товариство „Вікторія” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 25 квітня 2014 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», о 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до10.40.

Проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емiтента - 10.02.2014

Посадова особа Генеральний директор Каплюк Олег Вiталiйович звiльнена 10.02.2014 за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - вiсiм рокiв

Рiшення прийнято - Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Вiкторiя" 10.02.2014 р.

Посадова особа Генеральний директор Величко Юрiй Вiкторович призначена 10.02.2014. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу - 5 рокiв

повний текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емiтента - 25.04.2013

Посадова особа Голова наглядової ради Хруберова Тетяна Василiвна звiльнена на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 25.04.2013р. Рiшення прийнято загальними зборами ПрАТ "Вiкторiя" вiд 25.04.2013 р. Посадова особа Голова наглядової ради Котляров Iгор Адольфович призначена на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 25.04.2013.

повний текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емiтента

Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї емiтента - 16.04.2013 р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення фiлiї емiтента - Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIКТОРIЯ".

Повне найменування фiлiї - ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIКТОРIЯ" у м. НОВА КАХОВКА.

Мiсцезнаходження фiлiї: Україна, 74900 м. Нова Каховка, вул. Промислова , 9Л.

Функцiї, якi вона виконувала - Оптова торгiвля напоями, Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту, Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах.

повний текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емiтента

Дата прийняття рiшення про утворення фiлiї емiтента - 28.03.2013 р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про утворення фiлiї емiтента - Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIКТОРIЯ".

Повне найменування фiлiї - ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIКТОРIЯ" у м. НОВА КАХОВКА.

Мiсцезнаходження фiлiї: Україна, 74900 м. Нова Каховка, вул. Промислова , 9Л.

Функцiї, якi вона буде виконувати - Оптова торгiвля напоями, Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки, Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту, Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах.

повний текст повідомлення

Проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства

Приватне акціонерне товариство „Вікторія” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 25 квітня 2013 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5


Завантажити документ

Раскрытие информации

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ВІКТОРІЯ", у зв'язку з чим пакет власника акцій - фізичної особи 1, яка володіла більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 244 (25.02564% статутного капіталу) до 0 акцій, що складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ВІКТОРІЯ", у зв'язку з чим пакет власника акцій - фізичної особи 2, яка володіла більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 121 (12.41025% статутного капіталу) до 0 акцій, що складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ВІКТОРІЯ", у зв'язку з чим пакет власника акцій - фізичної особи 3, яка володіла більше ніж 10% голосуючих акцій, зменшився з 121 (12.41025% статутного капіталу) до 0 акцій, що складає 0.000%.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ВІКТОРІЯ", у зв'язку з чим пакет власника акцій - фізичної особи 4 став більше, але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй та збiльшився з 244 до 488 акцій, що складає 50.051% статутного капіталу.

26.02.2013 р. відбулося внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ "ВІКТОРІЯ", у зв'язку з чим пакет власника акцій - фізичної особи 5 став більше, але становить не менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй та збiльшився з 245 до 487 акцій, що складає 50.051% статутного капіталу.

повний текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї : 21.12.2012 р.


Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення фiлiї: Наглядова рада

Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї: ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIКТОРIЯ" В М. ПОЛТАВА місцезнаходження: Україна, 36034, м. Полтава , вул. Буровиків, буд. 4, iдентифiкацiйний код 36518671.

Причини прийняття такого рiшення: у зв'язку з відсутністю діяльності.

Функцiї, якi вона виконувала:
1. Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
2. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
3. Оптова торгівля напоями.
4. Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах.
5. Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах.
6. Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

повний текст повідомлення

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про припинення фiлiї : 02.07.2012 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про припинення фiлiї: Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIКТОРIЯ"
Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї: ФIЛIЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВIКТОРIЯ" В М. СУМИ 40022, Україна, Сумська область, м. Суми, вул. Тополянська, будинок 12, iдентифiкацiйний код 35304596
Функцiї, якi вона виконувала:
1.Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами.
2.Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту.
3.Оптова торгiвля напоями.
4.Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах
5.Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах.
6.Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту ( експедирування).

повний текст повідомлення

Проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство „Вікторія” (місцезнаходження: 67832, Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5) відповідно до вимог ст. 32 Закону України “Про акціонерні товариства” повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 19 квітня 2012 року за адресою товариства: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, приміщення «Генеральний директор ПрАТ «Вікторія», о 11.00 годині. Реєстрація учасників зборів з 10.20 до10.40.

Порядок денний:

1. Затвердження регламенту зборів та обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової Ради про результати діяльності товариства за 2011 рік.
4. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Розгляд та затвердження річної фінансової звітності товариства за 2011 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку/про покриття збитку товариства за рахунок власного додаткового капіталу, строку та порядку виплати дивідендів за 2011 рік.

Додаткова інформація:
Повідомлення акціонерів.DOC

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

На підставі заяви про звільнення за власним бажанням Котлярова Ігоря Адольфовича, Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства „Вікторія” (протокол засідання Наглядової Ради №01/02 від 01 лютого 2012 року) прийняла рішення про відкликання з посади діючого Генерального директора – Котлярова Ігоря Адольфовича та призначення на цю посаду нового Генерального директора – Каплюка Олега Віталійовича.

Звільнено: Генерального директора - Котлярова Ігоря Адольфовича (паспорт КК 880927, Жовтневим РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 13 серпня 2002р.). На даній посаді перебував 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі - 25,0256410256%.

Призначено: Генерального директора - Каплюка Олега Віталійовича (паспорт КК № 384979, Приморським РВ УМВС України в Одеській області 24 грудня 1999 року). Термін обрання 5 років. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: з 01.06.2005р. прийнятий на посаду Виконавчого директора ЗАТ «Вікторія», 15.06.2010р. у зв’язку із зміною найменування ЗАТ «Вікторія» переведений на посаду Виконавчого директора ПрАТ «Вікторія», з 01.02.2012р. обраний на посаду Генерального директора ПрАТ «Вікторія». Часткою в статутному капіталі – не володіє.